Uçuş Planlaması Nedir? Örnek Uçuş Planlaması Sorusu Çözümü

Fotogrametrik harita üretimin sürecindeki aşamalardan bir önceki yazımızda bahsetmiştik. Bu süreçte ikinci aşama olan fotoğraf çekimi aşamasında fotoğraf çekimi yapacağımız uçuş aracı için uçuş yapmadan önce bir uçuş planlaması yapmamız gerekmektedir. Klasik fotogrametride uçuştan önce yapılan bu planlamada gerekli parametreler hesaplanarak bu parametrelere göre fotoğraf çekimi ve uçuş işlemi gerçekleştirilmektedir. Günümüzde kullanılan drone/iha cihazları bu gerekli parametreleri anında hesaplayarak hemen uçuşa geçebilmektedirler.

Uçuş planlamasında hesaplanan parametreler şunlardır:

 • Resim Ölçeği (ms)
 • Resim Kenarının Arazideki Karşılığı
 • Baz Uzunluğu (B)
 • Şeritler Arası Uzaklık (A)
 • Baz Uzunluğunun Resimdeki Karşılığı (b)
 • Bir Resmin Arazide Kapladığı Alan (Fb)
 • Bir Şeritteki Model Sayısı (nm)
 • Şeritteki Resim Sayısı (nb)
 • Bloktaki Şerit Sayısı (ns)
 • Bloktaki Her Bir Stereo Model İçin Elde Edilen Alan (Fn)
 • Gerekli Resim Sayısı (n)
 • Birbirini Takip Eden Resimler Arasındaki Süre (Dt)

Örnek Soru:

Elimizde aşağıda verilmiş olan veriler olmuş olsun.

 • Uçuş Yüksekliği: 90.00 metre
 • Kamera Odak Uzaklığı: 3.61 milimetre
 • Boyuna Örtü Oranı (l): %80
 • Enine Örtü Oranı (q): %70
 • Bir Resmin Boyutları: 4000×3000 piksel
 • Kamerada Bir Pikselin Büyüklüğü: 0.00156 milimetre
 • Arazi Boyutları: L = 400 metre / Q = 250 metre (Arazinin dikdörtgen olduğu varsayılmaktadır)
 • Drone Hızı: 3 metre/saniye

Bu verilere göre gerekli uçuş planı parametrelerini hesaplayalım.

Çözüm:

Resim Ölçeği = Uçuş Yüksekliği / Kamera Odak Uzaklığı

ms = h / c = 90 / 0.00361 = 24930.748 ~ 25000


s1 = 4000 x 0.00156 = 6.24 milimetre

s2 = 3000 x 0.00156 = 4.68 milimetre

S1 = ms x s1 = 0.00624 x 25000 = 156 metre (Resim Kenarının Arazideki Karşılığı)

S2 = ms x s2 = 0.00468 x 25000 = 117 metre (Resim Kenarının Arazideki Karşılığı)


l = ((S1 – B) / S1) x 100

80 = ((156 – B) / 156) x 100

B = 31.2 metre (Baz Uzunluğu)


q = ((S2 – A) / S2) x 100

70 = ((117 – A) / 117) x 100

A = 35.1 metre (Şeritler Arası Uzaklık)


b = B / ms

b = 31.2 / 25000 = 1.25 milimetre (Baz Uzunluğunun Resimdeki Karşılığı)


Fb = S1 x S2

Fb = 156 x 117 = 18252 metrekare (Bir Resmin Arazide Kapladığı Alan)


nm = (L / B) + 1

nm = (400 / 32.1) + 1 = 14 (Bir Şeritteki Model Sayısı)


nb = nm + 1

nb = 14 + 1 = 15 (Şeritteki Resim Sayısı)


ns = (Q / A) + 1

ns = (250 / 35.1) + 1 = 9 (Bloktaki Şerit Sayısı)


Fn = A x B

Fn = 31.2 x 35.1 = 1095 metrekare (Bloktaki Her Bir Stereo Model İçin Elde Edilen Alan)


n = Bölge Büyüklüğü / Fn

n = (400 x 250) / 1095 = 92 (Gerekli Resim Sayısı)


Dt = B / V

Dt = 31.2 / 3 = 10.4 saniye (Birbirini Takip Eden Resimler Arasındaki Süre)

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir