Hitler’in Hayat Sahası Projesi (Lebensraum)

Hayat Sahası Nedir?

Hayat sahası, Almanca lebensraum, Hitler döneminde canlanan nasyonal sosyalizmin siyasi ve iktisadi görüşüdür. Bu görüşe göre endüstriyel anlamda gelişmiş ülkeler, ham madde ve müşteri bulmak için henüz endüstrileşmemiş ülkelerde kendi hayat sahasını kurabilirdi.

Hitler’in hayat sahası görüşünü özetleyen sözü

“Başka milletler daha geniş topraklara yayılıp yerleşirken, iç kolonizasyona yönelmiş bir millet nüfus artışını sınırlamak zo­runda kalacak, fakat geniş topraklara yayılan milletler artmaya devam edecektir. Bir ülkenin hayat alanı ne kadar azsa, bu durumla o kadar çabuk karşılaşır.”

Lebensraum’un basit bir amacı vardı

“Alman halkları için daha fazla yaşam alanı”. Bu kavram tarih boyunca zalim rejimler tarafından kullanılmış. Sıklıkla Çin ve Tibet gibi diğer rejimler bağlamında da kullanılmıştır. Nasır yönetimindeki Mısır, Pakistan’ın Bangladeş ve diğerleri üzerindeki politikaları. İsrail’in politikaları ve kültürel bir “lebensraum” ya da emperyalizm propagandası yaptığı varsayılan ABD. Özellikle Sayın Nasyonal Sosyalist Parti’ye, Hitler’e ve onun Üçüncü Reich’ına gelecek olursak. Fuhrer’in yürüttüğü Lebensraum’un jeopolitik kavramları. Diğerlerinin yanı sıra Friedrich Ratzel ve Karl Haushofer tarafından yayılan çarpık ırk teorilerine göreydi.

Lebensraum, Friedrich Ratzel tarafından öne sürülmüştür. Rudolf Kjellen ve Karl Haushofer tarafından da geliştirilmiştir. Bu teorinin temelindeki düşünceye göre; devlet canlı bir organizmadır. Canlı organizmanın hayatını sürdürmesi beslenmesine bağlıdır. Devlet de doğadaki boşlukları ele geçirerek, ilhak ederek beslenebilir.

Alman general ve Nazi Almanyası döneminde devlet başkanı yardımcısı olarak görev yapan  Karl Ernst Haushofer(1869-1946) teoriyi geliştirmiş. Adolf Hitler’i de bu açıdan etkilemiştir. Politika Nazi Almanyası için temel bir dış politika felsefesi olmuştur. Almanya oluşturduğu “Hayat Sahası” ile II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesine neden olmuştur. Südet bölgesi Çekoslovakya Polonya işgalleri ile Nazi Almanyası hayat sahası kavramını Avrupa’da uygulamaya koymuş. II. Dünya S*vaşı’nı başlatmıştır. S*vaşta da bu teori üzerine genişlemeye devam etmiştir. Fakat Sovyetler Birliği’nde durdurulan Almanya geriye doğru çekilmiştir.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir