Mühendislik Nedir? Başlıca Mühendislik Dalları Nelerdir?

Mühendislik, bilim ile teknoloji arasında bir köprü niteliğinde olan bir disiplindir. Modern dünyanın inşasında önemli bir yere sahiptir. Bu yazı ile Mühendislik nedir ve başlıca mühendislik dalları nelerdir? sorularının…

Read more

Keşfedin: Sayısal Görüntü İşleme ve Harita Mühendisliği Bağlamında Teknolojik İlerlemeler

Sayısal Görüntü İşleme, bilgisayar sistemleri kullanılarak dijital olarak temsil edilen görüntüler üzerinde çeşitli işlemlerin uygulanması sürecini ifade eder. Bu işlemler, görüntüleri iyileştirmek, analiz etmek, tanımak veya özelliklerini…

Read more

Landsat Uydusu Görüntüleri İndirme Rehberi: En Güncel ve Doğru Verilere Erişim İçin ‘Surface Reflectance’ Kullanımı

Landsat yüzey yansıma ürünleri genellikle Landsat Collection sistemi içinde bulunur. Ancak, yüzey yansıma ürünleri, önceki Collection 1 ve Collection 2’de de mevcut olabilir. Eğer bir kişi “surface…

Read more

Uçuş Planlaması Nedir? Örnek Uçuş Planlaması Sorusu Çözümü

Fotogrametrik harita üretimin sürecindeki aşamalardan bir önceki yazımızda bahsetmiştik. Bu süreçte ikinci aşama olan fotoğraf çekimi aşamasında fotoğraf çekimi yapacağımız uçuş aracı için uçuş yapmadan önce bir…

Read more

Fotogrametri Nedir? Bilinmesi Gereken Kavramlar Nelerdir?

Harita mühendislerinin temel amacının hassas konum belirlemek olduğunu önceki yazılarımızda belirtmiştik. Harita mühendisleri belirlediği hassas konumlar ve yapmış olduğu ölçümler sayesinde istenilen alanın haritasını üretirler. Harita üretimi…

Read more

Yükseklik Kavramı Nedir? Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yükseklik; yeryüzünün şekli, katı ve sıvı yeryuvarının atmosfer ile olan sınırına verilen isimdir. Katı kısımlar girinti ve çıkıntılar nedeniyle düzgün bir yüzey değildir. Bu yüzden yeryüzündeki noktaların…

Read more

Harita Mühendisliğinde Poligon Kavramı Nedir?

Yeryüzündeki yapay veya doğal tesislerin konumlarının yani koordinatlarının tespit edilebilmesi için arazide yeterli sayıda koordinatı bilinen noktaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla arazide tesis edilen bu noktalara yatay…

Read more

Basit Ölçme Aletleri Nelerdir Ve Hangi Amaçla Kullanılırlar? Ölçü Krokisi Nedir?

Bir arazi parçasının ve üzerindeki yapay ve doğal tesislerin ölçülüp haritalarının yapılması için uygulanacak ölçü yöntemi ve kullanılacak aletler, bu arazinin büyüklüğüne ve işten istenen doğruluğa göre…

Read more

Orman Yangınları Neden Oluşur? Orman Yangınlarının Sonuçları Nelerdir?

Orman Yangınları Neden Oluşur? Orman yangınları, genellikle doğal veya insan kaynaklı faktörlerin bir sonucu olarak meydana gelir. İşte bazı nedenler: Orman yangınları, hızla yayılabilen ve büyük alanlara…

Read more

Deprem Nedir? Depremi Etkileyen Faktörler? Depremden Korunma Yolları?

DEPREM Deprem, Dünya’nın kabuğunda meydana gelen ani ve geçici bir yer kabuğu hareketidir. Bu hareket, yer altındaki enerji birikimlerinin serbest bırakılması sonucunda ortaya çıkar. Depremler, genellikle fay…

Read more

Ölçme Bilgisi Nedir? Bilinmesi Gereken Tanımlar Nelerdir?

Ölçme bilgisinin amacı, yeryüzünün veya yeryüzü parçalarının şekil, büyüklük ve konum bakımından tespitidir. Ölçme bilgisinin konusu ise yeryüzünün tamamının veya bir kısmının ölçülmesi, hesabı, çizimi ve aplikasyonunda…

Read more

Harita ve Ölçek Kavramları Nedir?

Yeryüzündeki doğal ve yapay tesislerin şekil, büyüklük ve konum bakımından ölçülerek bir düzlem üzerinde belirli bir oranda küçültülmüş izdüşümüne harita ismi verilmektedir. Yeryüzündeki doğal ve yapay tesislerin…

Read more

Koordinat Sistemi Nedir? Açıklık Açısı Kavramı ve Temel Ödevler Nedir?

İki boyutlu bir düzlemde noktaların birbirlerine göre konumlarının belirlenebilmesi için birbirine dik iki adet doğrudan yararlanılır. Bu doğruların oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi denir. Matematikte kullanılan dik…

Read more

Ölçme İşleminde Hata Kavramı Nedir? Doğruluk ve Hassasiyet Kavramları Nedir?

Ölçme işlemi, aranan büyüklüğün kullanılan ölçü birimi cinsinden bulunması işlemidir. Herhangi bir ölçme işlemi aynı alet ve aynı kişi ile defalarca kez yapıldığında ölçü sonuçlarının tamamen aynı…

Read more

Harita Mühendisliği Kısaca Nedir? Harita Mühendislerinin Amacı Nedir?

Harita mühendisliği denilince genellikle akla ilk gelen, adında da geçtiği üzere haritalar ve harita yapan kimselerdir. Ancak bu mühendislik dalı sadece harita üzerine değildir. Harita mühendisliğinin esas…

Read more