Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Nedir? | Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi

Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir kalkınma, günümüzün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan dengeli bir şekilde kaynakların kullanılmasını ve toplumsal refahın artırılmasını hedefleyen bir…

Read more

Kadastroya Giriş, Kadastronun Anlamı, Taşınmaz Mal, Mülkiyet, Tapu ve Parsel – Kadastro Bilgisi

Kadastro Sözlük Anlamı“Bir bölgedeki arazi, mülkiyet ve sınırlar hakkında kayıtların tutulduğu resmi bir belge veya kayıt sistemidir.” Kadastronun Anayasal ve Kanunsal Tanımı“Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir….

Read more