Uluslararası Örgütlerin Rolü: Barış, Güvenlik ve Ekonomik İşbirliği

Bu örgütler, dünya genelinde çeşitli konularda işbirliği yapmayı amaçlayan, ülkeler arasında diyalogu ve etkileşimi sağlamak üzere kurulmuş kuruluşlardır. Her biri belirli alanlarda çalışarak küresel düzeyde sorunlara çözüm…

Read more