Türk Mitolojisi: Gökyüzünden Bozkurtlara Yolculuk

4.Ergenekon Destanı: Ergenekon Destanı, demirle kaplı dağlar arasında sıkışan bir Türk boyunun yaşadığı zorlukları ve nihai kurtuluşu anlatır. Demirin eritilmesiyle açılan Ergenekon, Türklerin özgürlük ve birlik ideallerini…

Read more