Bolşevik İhtilali Nedir? Bolşevik İhtilalinin Sebepleri Nelerdir? Bolşevik İhtilalinin Sonuçları Nelerdir? Detaylı Anlatım !

Bolşevik İhtilali, 1917 yılında Rusya’da gerçekleşen bir devrimdir. Bu ihtilal, Rusya İmparatorluğu’ndaki Monarşi rejiminin devrilerek yerine sosyalist bir yönetimin kurulmasını sağlamıştır. İhtilal, Rusya’nın daha sonra Sovyetler Birliği’ne…

Read more