Bitcoin’in (BTC) Mantığı Nedir? Bitcoin’i Yükselten ve Düşürten Etkenler!

Bitcoin’in mantığı, merkezi olmayan bir dijital para birimi oluşturarak finansal işlemleri gerçekleştirmek ve değer transferini sağlamak üzerine kuruludur. Bitcoin, bir merkez bankası, hükümet veya başka bir otorite…

Read more

Bolşevik İhtilali Nedir? Bolşevik İhtilalinin Sebepleri Nelerdir? Bolşevik İhtilalinin Sonuçları Nelerdir? Detaylı Anlatım !

Bolşevik İhtilali, 1917 yılında Rusya’da gerçekleşen bir devrimdir. Bu ihtilal, Rusya İmparatorluğu’ndaki Monarşi rejiminin devrilerek yerine sosyalist bir yönetimin kurulmasını sağlamıştır. İhtilal, Rusya’nın daha sonra Sovyetler Birliği’ne…

Read more