Restitüsyon, Rölöve, Restorasyon, Rehabilitasyon ve Renovasyon Kavramları Nedir?

Restitüsyon: Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok olmuş öğelerin, yapıların veya yerleşmelerin ilk tasarımlarındaki ya da belirli bir tarihteki durumlarının, arşiv kayıtlarından, yapı üzerindeki izlerden,…

Read more