Ölçme Bilgisi Nedir? Bilinmesi Gereken Tanımlar Nelerdir?

Ölçme bilgisinin amacı, yeryüzünün veya yeryüzü parçalarının şekil, büyüklük ve konum bakımından tespitidir. Ölçme bilgisinin konusu ise yeryüzünün tamamının veya bir kısmının ölçülmesi, hesabı, çizimi ve aplikasyonunda…

Read more