İskandinav Mitolojisi Nedir?

İskandinav Mitolojisi Nedir? Dünya daha var olmadan önce 11 nehir akan Niflheim‘da ölüm var oldu. Niflheim’ın güneyinde başka bir sıcak dünya daha oluştu; Muspell; Devlerin koruduğu yer. Devler buraya Stur…

Read more

Türk Mitolojisi: Gökyüzünden Bozkurtlara Yolculuk

4.Ergenekon Destanı: Ergenekon Destanı, demirle kaplı dağlar arasında sıkışan bir Türk boyunun yaşadığı zorlukları ve nihai kurtuluşu anlatır. Demirin eritilmesiyle açılan Ergenekon, Türklerin özgürlük ve birlik ideallerini…

Read more

Yunan Mitolojisi: Tanrılar, Kahramanlar ve Mitolojik Varlıklar

Olimposlu On İki Tanrı ve Tanrıça: Diğer Önemli Mitolojik Unsurlar: Yaratıklar: Nymphs (Nimfler): Diğer Karakterler:

Read more