Basit Ölçme Aletleri Nelerdir Ve Hangi Amaçla Kullanılırlar? Ölçü Krokisi Nedir?

Bir arazi parçasının ve üzerindeki yapay ve doğal tesislerin ölçülüp haritalarının yapılması için uygulanacak ölçü yöntemi ve kullanılacak aletler, bu arazinin büyüklüğüne ve işten istenen doğruluğa göre…

Read more